Profil
Krátke BIO

Počas piatich rokov nadobúdania skúseností popri opravách elektroniky, som sa rozhodol rozšíriť svoje servisné pôsobenie na takmer kompletné portfólio výrobkov dostupných na trhu. Medzi najčastejšie opravy možno radiť poruchy notebookov, LCD monitorov a smartphonov.

V roku 2014 som sa taktiež začal venovať opravám priemyselných modulov, koncových zosilovačov, gitarových kómb a taktiež výmenám sklíčok na Samsung telefónoch. Medzi stabilnú ponuku služieb patrí diagnostika desktopových PC, návrh a zloženie zostavy, ale aj záloha dát z poškodených HDD alebo návrh a tvroba WWW stránok.

V roku 2015 som rozšíril ponuku služieb o záchranu dát aj z SCSI diskov. Aktuálne ma do veľkej miery zamestnáva vlastný vývoj, z ktorého bude finálny výrobok dostupný približne počas leta tohoto roku.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Prečo využiť Vlkotech?
Hlavné prednosti
  • Rýchlo a kvalitne
  • Úzka spolupráca s SGS Elektronik
  • Osobitný prístup
  • Bezkonkurenčná cena
  • Široké skúsenosti s opravami
  • Profesionálne riešenie problémov
  • Opravy aj cez víkendy a sviatky
  • Možnosť vzdialenej SW opravy cez program TeamViewer
Vlkotech odporúča
Windows 7 Avast! Antivirus CCleaner TeamViewer